Поради науковців

Що впливає на ефективність добрив. Частина 1. Ґрунти і клімат

Ефективність добрив багато в чому залежить від ґрунтових, кліматичних, агротехнічних і організаційно-економічних умов.

Система живлення повинна тісно взаємодіяти із властивостями ґрунту. По-перше, ефективність добрив залежить від вмісту рухомих форм поживних речовин (азот, … Читати далі

Продуктивна волога як одна з основ врожаю

Невід’ємною частиною будь якої екосистеми в природі, зокрема і агроекосистеми, є вода. Вона є чи не єдиним розчинником на планеті завдяки якому відбувається транспортування поживних речовин із неживої природи в живу. Проте, поміж кількісними параметрами вологи та її … Читати далі

Оптимальна сівозміна як складова агротехнології

Головна ціль сівозміни створення якомога більш сприятливих умов для вирощування сільськогосподарських культур. Оптимальна сівозміна це шлях до підвищення родючості ґрунту, поліпшення водного режиму, інтенсифікації використання поживних речовин рослинами, покращення загального фітосанітарного стану, гальмування і мінімізації розвитку хвороб та … Читати далі

Фотосинтез – повітряне живлення рослин

Чомусь усі звикли, що питання формування високого врожаю напряму залежить лише від мінерального живлення, і мало хто звертає увагу на управління фотосинтетичною активністю рослин. Власне фотосинтез є процесом утворення органічних речовин під дією енергії світла а для того … Читати далі

Родючість ґрунту – запорука високих врожаїв!

Високу родючість ґрунту в Україні не відзначає хіба що лінивий, а наші чорноземи узагалі викликають заздрість усієї Європи. Але що ж воно таке та «родючість»? Як її виміряти, що вона у себе включає, та найголовніше, чи … Читати далі