Сульфат магнію

Категорія:

Опис

Сульфат магнію – ефективне добриво універсального призначення, яке здебільшого використовується для підживлення рослин.

Сульфат магнію – джерело магнію та сірки, а саме ці два мікроелементи мають системотворче значення у живленні не тільки зернових, а й загалом усіх сільськогосподарських культур. Магній є елементом, що бере чи не найактивнішу участь у процесах фотосинтезу, а також забезпечує інтенсивність руху фосфору у рослинах, а отже без магнію, фактично неможливе перетворення мінерального азоту у білкові суміші.  Як бачимо, дефіцит магнію рослин фактично критичний. Адже фотосинтез – рушійна сила усіх ростових процесів, а магній – рушійна сила фотосинтезу.

Сірка, у свою чергу, покращує показники засвоєння азоту, також вона входить до складу усіх білків та багатьох фітогормонів, і науковці часто називають її третім за важливістю елементом у системі живлення рослин (азот і фосфор поза конкуренцією). Встановлено, що внесення сірки збільшує використання рослинами азоту, фосфору, калію, кальцію, магнію, бору, міді, цинку і, в деяких випадках, молібдену. Таким чином, застосування добрив, що містять сірку, покращує живлення рослин не лише макро-, але і мікроелементами. Сірка має велике значення у окисно-відновних реакціях, білковому обміні, входить до складу амінокислот (цистин, метіонін). Вона сприяє утворенню хлорофілу, позитивно впливає на утворення бульбочок на коренях бобових культур і бульбочкових бактерій, які здатні засвоювати азот з атмосфери. Під час обміну речовин у рослині сульфат магнію активує бродіння, підтримує колоїдну структуру протоплазми, збільшує інтенсивність асиміляції та більше впливає на синтез вуглеводів. 

Оскільки сульфат магнію добре водорозчинний, він може застосовуватися через будь-які системи поливу для підживлень сільськогосподарських культур. Добриво сульфат магнію має гранульовану форму.