Український науково-практичний центр
« Інститут живлення рослин » – 
це новий формат інтеграції науки й виробництва з винятковим поєднанням теоретичних основ фізіології живлення й удобрення культурних рослин та практики раціонального використання мінеральних добрив, мікроелементів, пестицидів, регуляторів, стимуляторів та інших сировинних ресурсів для оптимізації кореневого (ґрунтового) та повітряного (фотосинтезу) живлення рослин.
Наша місія:
Допомога аграріям в досягненні найбільш збалансованого та ефективного застосування агрохімікатів задля мінімізації виробничих затрати на вирощування сільськогосподарських культур за рахунок оптимізації живлення.
Передумови створення
Український науково-практичний центр «Інститут живлення рослин» є першою в Україні спеціалізованою установою дослідно-консультаційного характеру, діяльність якої спрямована на максимізацію прибутку агроформувань, шляхом мінімізації затрат на вирощування сільськогосподарських культур за рахунок раціонального їх використання в частині живлення рослин.
Започаткуванню та подальшому розвитку даного напряму передувала низка факторів:
– висока насиченість ринку агрохімікатів продуктами довільних за генезисом, рецептурою, хімізмом та недостатньою вивченими питаннями взаємодії цих продуктів (їх складових) з препаратами інших функціональних груп за конкретних умов (ґрунтово-кліматичні, системи удобрення, сорти/гібриди тощо);
– однобічна, недостатня або недостовірна подача інформації з боку продавців агрохімікатів про особливості самих продуктів та регламент їх застосування в кожному окремо взятому випадку;
– шаблонні рекомендації виробників та/або їх представників щодо застосування даних продуктів, з поправками лише на дозування;
– недостатнє інформаційне забезпечення агрономічних служб сільськогосподарських підприємств галузевими науковими та науково-дослідними установами;
– наявність значної кількості розробок (як вітчизняних так і зарубіжних), які можуть посприяти у вирішенні ряду проблемних питань які залишається поза увагою агровиробників.
Про нас
Ці та інші питання, на які ми не змогли отримати доступних та переконливих відповідей обумовили проведення власних досліджень, експериментів та апробацій.
Для більшої достовірності результатів, за участі наших партнерів (галузеві науково-дослідні установи та їх базові господарства, агроформування з різним рівнем технічного забезпечення), ми розширили «географію» випробувань з прив’язкою до аґрокліматичних зон, сортових особливостей та технологій вирощування сільськогосподарських культур.
Одержані результати неодноразово доводили про необхідність (в тій чи іншій мірі) доопрацювань даних продуктів та адаптації до умов їх застосування.
Живана
Набутий науковий та практичний досвід дозволили ТОВ «Український науково-практичний центр «Інститут живлення рослин» вийти на принципово новий рівень – розробки адаптованих до усіх сучасних технологій енергізованих препаратів з високою біологічною активністю.
В основу розробки яких покладено модель інтегральної оцінки біохімічних і фізіологічних процесів та адитивній, антагоністичній і синергетичній взаємодії компонентів у рослині. Асортиментна лінійка нашої продукції, як представлена під ТМ «Живана», об’єднала в собі доступну ціну, зручність при застосуванні та високу окупність.
Напрямки нашої роботи :

1) Дослідження

– вивчення проблемних питань, пошук шляхів їх вирішення та підготовка рекомендацій щодо оптимізації живлення рослин.

2) Розробки

– рецептури добрив направленої дії і препаратів-регуляторів фізіологічних процесів і біохімічних перетворень, в тому числі ферментативної активності і фітогормонального балансу.

3) Консультації

– щодо вдосконалення технологій вирощування сільськогосподарських культур.
Співпраця з нами забезпечить :
Експертне консультування та розробку рекомендацій з удобрення сільськогосподарських культур, які базуються на фізіологічних та агрохімічних особливостях дії мінеральних добрив, мікроелементів, стимуляторів і пестицидів для поліпшення умов росту і розвитку рослин.
Ми на практиці демонструємо ефективність та перспективність впровадження елементів технологій, методик й навиків з вирощування високих та сталих врожаїв за умови зниження собівартості продукції.
Інститут живлення рослин – наш девіз:
Вибір кращої форми препарату, внесеного найбільш зручним способом в оптимальній дозі в потрібний час.
Де нас шукати
Комунікативна діяльність підприємства з питань оптимізації живлення, особливостей вирощування сільськогосподарських культур, покращення кількісних та якісних показників врожаю з здійснюється через публікації в засобах масової інформації, випуск матеріалів рекомендаційного характеру у вигляді брошур, соціальні мережі та на каналі YouTube.