Український науково-практичний центр
« Інститут живлення рослин » – 
це новий формат інтеграції науки й виробництва з винятковим поєднанням теоретичних основ фізіології живлення й удобрення культурних рослин та практики раціонального використання мінеральних добрив, мікроелементів, пестицидів, регуляторів, стимуляторів та інших сировинних ресурсів для оптимізації кореневого (ґрунтового) та повітряного (фотосинтезу) живлення рослин.
Наша місія:
Допомога аграріям в досягненні найбільш збалансованого та ефективного застосування агрохімікатів задля мінімізації виробничих затрати на вирощування сільськогосподарських культур за рахунок оптимізації живлення.
Напрямки нашої роботи :

1) Дослідження

– вивчення проблемних питань, пошук шляхів їх вирішення та підготовка рекомендацій щодо оптимізації живлення рослин.

2) Розробки

– рецептури добрив направленої дії і препаратів-регуляторів фізіологічних процесів і біохімічних перетворень, в тому числі ферментативної активності і фітогормонального балансу.

3) Консультації

– щодо вдосконалення технологій вирощування сільськогосподарських культур.
Співпраця з нами забезпечить :
Експертне консультування та розробку рекомендацій з удобрення сільськогосподарських культур, які базуються на фізіологічних та агрохімічних особливостях дії мінеральних добрив, мікроелементів, стимуляторів і пестицидів для поліпшення умов росту і розвитку рослин.
Ми на практиці демонструємо ефективність та перспективність впровадження елементів технологій, методик й навиків з вирощування високих та сталих врожаїв за умови зниження собівартості продукції.
Інститут живлення рослин – наш девіз:
Вибір кращої форми препарату, внесеного найбільш зручним способом в оптимальній дозі в потрібний час.