Переоцінити важливість повноцінного забезпечення культурних рослин мікроелементами практично неможливо. Незважаючи на зовсім незначний вміст у ґрунті та рослини мікроелементи необхідні, оскільки виконують ряд важливих фізіологічно-біологічних функцій.

Мікроелементи входять до складу багатьох вітамінів чи ферментів. Активують їх роботу, беруть участь в азотному і вуглеводному обмінах, в окисно-відновних процесах, підсилюють інтенсивність процесу фотосинтезу. Також мікроелементи беруть участь у процесах синтезу білків, дихання, утворення фітогормонів, транспорту цукрів, розвитку бульбочкових бактерій, регулюванні концентрації гормонів у рослині. Більш детально це відображено у таблиці нижче.

Проаналізувавши чималий обсяг матеріалів щодо питання важливості мікроелементів можна зробити наступні висновки:

 1. Дефіцит мікроелементів може бути бар’єром для отримання максимального ефекту від внесення основних мінеральних добрив;
 2. Нові високопродуктивні сорти сільськогосподарських культур характеризуються дуже стрімким обміном речовин, який потрібно забезпечувати усіма необхідними елементами живлення, у тому числі й мікроелементами;
 3. На рухомість мікроелементів у ґрунті і їх засвоєння рослиною відчутно впливають властивості ґрунту, кількість і співвідношення органічних та мінеральних добрив;
 4. Існує вагомий взаємозв’язок між вмістом ґумусу та кількістю мікроелементів;
 5. Фактично на усіх ґрунтах України виявлено дефіцит мікроелементів, різного ступеню;
 6. Рослини можуть легко використовувати мікроелементи лише в біологічно активній водорозчинній формі (рухомій формі мікроелементів);
 7. Жоден мікроелемент не може бути повноцінно замінений іншим;
 8. Позакореневе підживлення та обробка насіння перед посівом – найефективніші способи застосування мікроелементів;
 9. Нестача мікроелементів може відчуватись на різних етапах розвитку;
 10. За умови повного забезпечення мікроелементами рослини здатні синтезувати весь необхідний спектр ферментів і більш ефективно використовувати вологу та поживні речовини з ґрунту, формувати сильну і добре розвинену вторинну кореневу систему;
 11. Мікроелементи сприяють прискоренню цвітіння і покращують процеси запліднення, формування пилку, підсилюють розвиток репродуктивних органів.

Інститут живлення рослин – Институт питания растений