Загальновідомо, що повноцінний ріст та розвиток будь-якої рослини не можливий без правильного, чи то точніше, доцільного обробітку ґрунту.

В останні роки, у зв’язку із аномальними кліматичними умовами, аграрії все більше почали приділяти увагу новим, альтернативним методам та технологіям обробітку ґрунту. Основним їх завданням повинно бути максимальне збереження вологи, оптимальна аерація ґрунту та зведення до мінімуму його деградації.

Одним із найновіших методів, який набуває поширення і в Україні, є технологія  No-till. Якщо сказати точніше, це сучасна модель обробітку ґрунту, що полягає в абсолютній його відсутності. Зазвичай ця технологія передбачає вкривання верхнього шару ґрунту рослинними залишками або ж висівання спеціальних ґрунтовопокривних культур. Основною перевагою застосування є те, що ґрунт практично не випаровує вологу, оскільки розпушування не проводиться. Найчастіше застосовується в посушливих регіонах або ж на ділянках зі складним рельєфом, де традиційні методи впровадити неможливо.

Ще одним методом, який популяризовується у світі в цілому, та в Україні зокрема, є технологія Streep-till. Це поєднання класичної технології обробітку ґрунту з нульовою технологією (No-till). Обробіток проводиться стрічковим методом лише з розпушуванням смуг, де і буде знаходитись ряд рослин, але без обробітку міжрядь. Проте, особливу роль відіграють спеціальні сільськогосподарські машини та причіпні пристосування, які потребують додаткових витрат господарства, що і є причиною досить не інтенсивного поширення технології. Спрощують роботу та подальші заходи по догляду за посівами навігаційні системи, які дозволяють чітко встановлювати норму висіву, довжину рядка та ширину міжряддя.

Ще одна перевага в тому, що разом із розпушуванням є можливість одночасного внесення добрив під насіння на необхідну глибину, як результат, рослина одразу поглинає необхідні елементи живлення не «шукаючи» їх в нижніх шарах ґрунту, що спонукає формування потужнішої кореневої системи, аніж за умови класичного обробітку. Власне це в подальшому дасть продуктивний приріст врожаю високої якості.

Окрім збереження структури ґрунту, дані методи дозволяють економити витрати на обробітку поля практично в 2-3 рази. Однак варто враховувати під яку саме культуру і за яких умов, їх можна застосувати. Якщо No-till доцільний практично під усі сільськогосподарські культури, то Streep-till в основному під просапні (кукурудза, соняшник, буряки), хоча є уже практика його застосування і під ріпак та сою.

Звичайно, вибір технології обробітку ґрунту залежить від дуже багатьох факторів та чинників, проте лише комплексний підхід до ведення агровиробництва з урахуванням кліматичних та ґрунтових умов, які матимуть енергоощадний та економічний ефект, стане запорукою продуктивного розвитку Аграрного комплексу України в цілому.

Інститут живлення рослин – Институт питания растений