Оптимальна система удобрення азотом має надзвичайно важливе значення для вирощування зернових культур. Проігнорувавши азотні добрива, готуйтесь до значного зниження врожайності. Кількісні та якісні характеристики врожайності підвищуються з підвищенням частки внесення азоту. При чому якщо врожайність підвищується лише до певного максимально можливого рівня, то вміст протеїну має прямолінійну залежність від кількості азотних добрив.

Оптимальне азотне підживлення (за кількістю, дозуванням та термінами внесення) – плацдарм для максимального використання потенціалу зернових культур та підвищення якості зерна. З іншого боку азотні добрива дещо небезпечний фактор, оскільки в погоні за «покращенням» часто вносяться дуже підвищені норми азоту, що призводить до вилягання рослин, зниження загальної врожайності, складнощі в зборі врожаю.

Азотні добрива, а точніше ефект від їх застосування, багато в чому залежить від нагального стану посівів зернових. Краще заходити азотом разом з фунгіцидами, при використанні стійких сортів. З іншого боку одностороннє (не в комплексі з іншими добривами, а самостійно) внесення азоту сприяє розвитку багатьох хвороб зернових. Також при формуванні системи азотного удобрення зернових потрібно враховувати ґрунтові та погодні умови,дію попередників та багато інших агротехнічних факторів, особливо варто виділяти наступне:

1. Ґрунтово-кліматичні умови та можливий потенціал вирощування зернових у даній місцевості.

2. Наявність та кількість азоту у ґрунті і мінералізуючи здатність ґрунту в вегетаційний період.

3. Потребу рослині у азоті (здебільшого вона найбільшим чином залежить від генотипу, забезпечення іншими поживними речовинами, попередників,застосування фунгіцидів та стимуляторів росту).

4. Стан посівів (наявність чи відсутність ураження хворобами та шкідниками).

5. Використання прогресу науки та техніки

6. Рівень загальної культури землеробства.

Виходячи з усього вище зазначеного, цілком логічно, що азотні добрива в різних умовах діють по різному.

Безпосередньо про рекомендації щодо доз, термінів та кількості внесення азотних добрив читайте у наступних матеріалах на нашому сайті.

Інститут живлення рослин – Институт питания растений