Боротьба з бур’янами та різного роду дикими рослинами виступає одним з найважливіших факторів, коли мова заходить про досягнення високих рівнів врожайності. Окрім того, що бур’яни дуже часто є переносниками хвороб, вони ще й є конкурентами за поживні речовини у ґрунті, та сонячне світло. І як наслідок, бур’яни «об’їдають» культурні рослини, що приводить до значного загальмування процесів росту і розвитку останніх. Боротьба з бур’янами це аж ніяк не одноразова дія, а цілий комплекс заходів різного характеру спрямований на зниження засміченості поля та створення більш комфортних умов для розвитку посівів.

У таку систему заходів спрямованих на запобігання забур’яненості полів необхідно включати:

1) багатосторонні сівозміни, включаючи і проміжні культури;

2) диференційований, високоякісний та своєчасний обробіток ґрунту;

3) вирощування цілком здорових, конкурентоздатних та якісних сортів і гібридів, які досконало підходять для даних кліматично-територіальних умов;

4) правильну систему удобрення з врахуванням індивідуальних потреб тих чи інших культур, в заданих умовах, у заданий час;

5) механічну боротьбу з бур’янами;

6) застосування гербіцидів.

Усі вищезазначені елементи необхідно застосовувати з відповідним екологічним та економічним обґрунтуванням. Йдеться не лише про те аби мінімізувати негативний вплив гербіцидів на ґрунт, а й розрахувати ефективність такого внесення. Для цього варто враховувати величину затрат, рівень їх прямого впливу на бур’яни, ґрунтові та кліматичні умови, допустимі показники втрат врожаю та зниження якості. Аби не вийшло так, що боротьба з бур’янами хімічними методами, коштувала вам більше, аніж принесе врожай. Такий підхід потребує максимально ефективного використання усіх елементів зазначеного комплексу окультурення поля.

В принципі, попередній абзац про важливість обрахування економічної вигоди гербіцидів можна просто 6 разів продублювати для кожного з зазначених елементів. Тому спробуємо зробити узагальнений висновок: у який би спосіб не проходила боротьба з бур’янами головне, щоб вона не завдала непосильних економічних втрат господарю і, ні в якому разі не нанесла шкоди посівам (принаймні більшої шкоди ніж це допускається). Для прикладу, є такий метод механічної боротьби з бур’янами як випалювання, який використовує як головну зброю вогонь. Звичайно, це допоможе повністю перемогти бур’яни, адже вони банально згорять, але разом з ти згорять і посіви, чого агроном не може допустити навіть у найстрашнішому сні. А отже, головне правило, якому повинна підпорядковуватись боротьба з бур’янами: вигода має значно перевищувати шкоду.

Інститут живлення рослин – Институт питания растений