Вміст мікроелементів у ґрунті досить незначний, і вимірюється десятими частинами міліграма на кілограм ґрунту. Таким чином, ґрунт має дуже сильні поглинальні властивості відносно мікроелементів. Виходячи з цього, можна сміливо стверджувати, що внесення мікроелементів у ґрунт у чистому вигляді, ні що інше як звичайно закопування грошей, при чому в прямому значення слова, і ні про яку ефективність мікродобрив у такому випадку мова не йде. У зв’язку з цим мікроелементи додають до азотних, фосфорних або комплексних добрив, з обов’язковою грануляцією, аби уникнути над швидкого поглинання ґрунтом. Перебуваючи у гранулах мікроелементи набагато менш активно поглинаються, і відчутно довший період знаходяться у ґрунті у доступній для рослин формі.

мікроелменти у рослин

Науковці майже одноголосно сходяться на думці, що найкращий спосіб максимально використати ефективність мікродобрив – обробка насіння та позакореневе підживлення. Про результати обробки насіння мікроелементами говорилось уже не раз, зокрема і на нашому сайті. Перш за все, це підвищення енергії проростання та польової схожості. У зв’язку з досить відчутними відмінностями у агротехнології, насіння не завжди однаковою мірою готове до посіву. Часто воно просто не встигає накопичити у ендоспермі усі необхідні елементи потрібні для проростання та активного розвитку. Саме цей момент і дозволяє скорегувати та «підтягнути» на потрібний рівень обробка насіння мікроелементами. Окрім цього, обробіток мікроелементами, у результаті впливу на окремі процеси життєдіяльності насіння підвищує їх життєздатність, польову схожість, ріст і розвиток надземної маси та кореневої системи.

Позакореневе підживлення мікроелементами – ще один дуже раціональний спосіб застосування, який допомагає найбільш повно використати ефективність мікродобрив. Потрапляючи на поверхню листка, мікроелементи без проблем проникають у його тканини і активно вступають у біохімічні реакції обміну в рослині. Цей агрозахід дозволяє найбільш повно забезпечити рослини необхідним набором мікроелементів у період формування репродуктивних органів, і відчутно підвищити коефіцієнт використання мікроелементів рослиною. Більш детально про позакореневе підживлення у спеціальному матеріалі, але ще раз зауважимо, що нагодувати рослину виключно через листок неможливо, а тому кожен з вищеописаних прийомів має входити в єдину комплексну технологію.

І наостанок, замість висновку, хотілось би тезисно сформулювати, у чому ж таки ефективність мікродобрив, та акцентувати увагу на ключових моментах роботи з ними:

1) дефіцит мікроелементів може стати суттєвою перепоною для отримання ефекту від застосування основних мінеральних добрив;
2) високопродуктивні сорти та гібриди, характеризуються інтенсивним обміном речовин, для якого необхідна повна забезпеченість усіма поживними речовинами, в тому числі й мікроелементами;
3) ґрунти з підвищеним накопиченням органічних речовин, як правило мають непогане забезпечення мікроелементами;
4) рослини легко поглинають мікроелементи лише у доступній формі (водорозчинній);
5) у мікроелементів абсолютно відсутня взаємозамінність, недостачу одного ніяк не можна компенсувати надлишком іншого;
6) нестача мікроелементів може гостро відчуватись уже на ранніх стадіях розвитку рослини, а тому обробка насіння набуває величезного значення;
7) мікроелементи покращують умови живлення при несприятливих співвідношеннях основних добрив NPK;

Інститут живлення рослин – Институт питания растений