Про важливість технології в цілому ми розповідали у першій частині матеріалу, тепер пропонуємо сконцентруватися на більш детальних та практичних процесах. 

Як же обрати правильний деструктор? Насамперед варто визначитись з його видом та ефективністю. Варто пам’ятати, що деструктор стерні – препарат, який сприяє прискоренню розкладання органічної речовини в ґрунті, тому кількість та види мікроорганізмів, які міститимуться в ньому мають велике значення.

Їх розділяють наступні групи: мікробні препарати (грибного і бактеріального походження) та активатори мікрофлори (гумінові речовини, поживні середовища, біологічно активні сполуки тощо.).

Дані групи деструкторів широко представлені на ринку України. На нашу думку, серед представлених препаратів, найбільш ефективними є деструктори стерні на основі грибів роду Trichodema, так як у своєму складі вони вже містять повний комплекс целюлозолітичних ферментів, які починають розкладання соломи відразу після внесення. Інша частина виділяється в процесі життєдіяльності гриба в ґрунті.

Суттєвим вкладом, окрім деструкції та формування резерву подальшого живлення рослин, є застосування препаратів в біологічній боротьбі з хворобами сільськогосподарських культур, в тому числі білої гнилі (Sclerotinia sclerotiorum) і фузаріозів. Препарати, які містять у своєму складі грибкові спори Coniothyrium minitans і Trichoderma atroviride, тим самим, створюють дієву допомогу в охороні ґрунтів і профілактиці даних хвороб. Це єдині паразити, здатні ефективно боротись проти грибків S. Sclerotiorum і фузаріозів в польових умовах. Як показує практика, паразитичний гриб Trichoderma atroviride ефективно знищує спори фузаріумів уже в ґрунті, тому застосування препаратів за участю Coniothyrium minitans і Trichoderma atroviride одночасно забезпечить не лише мінералізацію пожнивних решток, а й профілактику з поширення патогенів, інтенсивного розмноження спор та утворення мікотоксинів.

За результатами спостережень провідних науковців позитивний вплив дії паразитичної плісняви проявляється також і в ураженні інших спор патогенної мікрофлори, таких як Pythium, Rhizoctonia і Botrytis. Слід зауважити, що Trichoderma atroviride має суттєву стимулюючу дію не тільки на розклад органічної речовини, але і на динаміку росту рослин, їх стійкість та покращення захисних реакцій (холодостійкість, жаростійкість, посухостійкість).

Беззаперечним фактом є те, що деструктори стерні бактеріального походження сприяють розмноженню всіх видів мікроорганізмів, які беруть участь у процесі розкладу, а гриби відіграють одну з провідних ролей в складному і багатоетапному процесі розкладання целюлози. Завдяки їх ферментному комплексу забезпечується руйнування целюлози на прості цукри, які потім служать джерелом живлення іншим мікроорганізмам. Проте, ефективність застосування деструкторів на основі бактеріальних мікроорганізмів часто залежить від наявності в ґрунті уже активних рас грибів.

Доцільність застосування препаратів для прискореної деструкції пожнивних решток, як елемента технології, доведена як на науковому так і на практичному рівнях. Правильно підібраний препарат забезпечує не лише знищення патогенів, які потрапляють у ґрунт через рослинні рештки, а й за рахунок забезпечення ґрунтів азотфіксуючою, фосфатмобілізуючою, бактерицидною та фунгіцидною мікрофлорою, природними вітамінами, гормонами росту рослин, амінокислотами та мікроелементами позитивно впливає на елементи родючості.

Не дивлячись на розуміння у доцільності даного агрозаходу, на превеликий жаль аграрії нерідко нарікають на його малоефективність. Проте, як показує «розбір польотів», серед найбільш вагомих причин такого стану можна виділити три: внесення препаратів проводиться в пересушений ґрунт; час заробки препаратів після внесення не повинен перевищувати 2-4 годин, адже мікроорганізми гинуть під сонячним випромінюванням; при виборі декструктора необхідно враховувати чутливість мікроорганізмів до гербіцидів.

І головне, ефективність дії декструкторів стерні зростає при сумісному їх внесенні з біологічно активними сполуками гумінової або амінокислотної природи, азотовмісних та сірковмісних добрив.