Раніше на нашому сайті уже частково розкривалась тема важливості застосування сидератів. Сьогодні, у контексті наближення сезону, ми знову хочемо відстояти думку, що зелене добриво – добрий помічник врожаю.

Як сидерати використовують бобові культури (здебільшого в Україні це люпин і горох) – накопичують значну кількість азоту та не бобові (в основному гірчиця, гречка, ріпак) – поповнюють ґрунт органічною речовиною та захищають від вимивання нітратів у осінній період. За вмістом азоту зелене добриво співвідноситься з перегноєм, але дещо поступається за вмістом калію та фосфору. Але в цей же час варто відмітити, що коефіцієнт засвоєння азоту з зеленого добрива у перший рік використання фактично вдвічі вищий, аніж з гною.  Тому, можна сформувати першу вагому рекомендацію – вносити азотні добрива під час приорювання сидератів недоцільно, а  от фосфорно-калійних – необхідно. При використанні у якості сидератів злакових культур, 30-50% норм азоту і 100% фосфору та калію варто вносити саме під зелене добриво. У такому разі спостерігається збільшення біомаси фактично вдвічі.

Сидерати - зелене добриво

Бобові сидерати особливо багаті на білки. Вони доволі швидко розкладаються, а тому їх прийнято заорювати незадовго до посіву основної культури. Дуже важливим є фактор глибини заорювання – неглибоке заорювання у відчутній мірі підвищує врожайність і не досить суттєво впливає на накопичення гумусу, чим глибше сидерати йдуть під землю – тим більше у цій системі йде відхилення від підвищення врожайності до накопичення гумусу. Без зеленого добрива фактично не обійтись при вирощування монокультур.

Зелене добриво використовується у трьох основних формах: перша – заорювання повністю зеленої маси та кореневої системи, друга – у якості добрива використовується зелена маса, вирощена на іншому полі (укісна форма), третя – зелена маса використовується на корм, а у якості добрива виступають кореневі залишки, які й заорюють в ґрунт.  

Про ефективність застосування сидератів аграрії активно сперечаються. Головний аргумент за: зелене добриво – найдешевший спосіб покращення умов вирощування сільськогосподарських, аргумент проти: вирощування сидератів також вимагає деяких зусиль, і посіяв-зібрав не принесе бажаної ефективності. Оцінюють дію зеленого добрив за приростом основної культури, під яку вони закладались, та витратами на власне вирощування сидератів.  

Інститут живлення рослин – Институт питания растений