Коли мова йде про вирощування пшениці, ми дуже часто чуємо словосполучення «якісні показники врожаю». На нашу думку, настав час розібратись, що мається на увазі, та яким чином можна вплинути на кожен з таких показників.

Якість формує ціну, а ціна – головний показник ефективності роботи господарства. Ми хочемо поговорити не про зовнішні показники якості, а про внутрішні. В контексті пшениці, це дуже важливо при вирощування для хлібопекарної галузі. Є дві великі групи показників якості: прямі та непрямі.

До прямих відносять:

Вміст протеїну – корелює з вмістом клейковини. Оптимальний вміст 11,5-13,5 в сухій масі.

Показник седиментації – показник для оцінки здатності до набухання і якості протеїнового комплексу зерна.

Водопоглинання – залежить від вмісту протеїну і пружності клейковини. Водопоглинання визначає масу тіста, яку можна отримати із зерна.

Склоподібність – характеризує зв’язок між зернами крохмалю і протеїном в ендоспермі.

До непрямих відносять: вихід борошна, об’єм хліба та пружність тіста.

Те, яким чином ми можемо вплинути на кожен з вказаних показників вказано у таблиці:  

Інститут живлення рослин – Институт питания растений