Для створення правильного комплексу застосування добрив, варто звертати увагу не лише на потребу рослин у тому чи іншому елементі живлення, а й знати усі властивості ґрунту, що впливають на його родючість, умови внесення та характер перетворення добрив. Ці знання дозволять максимально ефективно керувати ростом та розвитком рослин, формування врожаю та спрямовувати фізіолого-біологічні процеси у потрібному напрямку. Отже, ґрунт у живленні рослин – важливий солдат в бою за урожай, необхідно схилити його на вашу сторону.

У своєму складі ґрунт має три взаємодіючі фази: тверду, рідку (ґрунтовий розчин) та газоподібну. Тверда фаза, у свою чергу, складається з мінеральної та органічної частин, які варто називати головними постачальниками поживних речовин рослинам. При чому органічна частина займає лише 1-3% (підзолисті ґрунти) або 8-10% (чорноземи). Для родючості ґрунту саме органічна частина має вирішальне значення. Вона складається з органічних рослинних залишків, мікробного і тваринного походження, гумус. Також саме в органічній речовині міститься основний запас азоту. Отже, не важко зробити висновок, чим більше органічної речовини у ґрунті, тим більше у ній азоту. Окрім цього процес мінералізації органічної речовини призводить до створення доступних форм фосфору, сірки і інших елементів живлення. Багато в чому родючість ґрунту залежить і від інтенсивності синтезу гумусу.

Ґрунтовий розчин – найбільш мобільна і рухома частина ґрунту. Саме з нього рослини засвоюють воду і поживні речовини. Надзвичайно важливе значення мають такі показники, як осмотичний тиск та концентрація, від них багато в чому й залежить інтенсивність протікання процесу поглинання поживних речовин.  

Газоподібна форма ґрунту або ґрунтове повітря займає увесь простір вільний від води. На склад в основному впливає інтенсивність газообміну та вологість. Типова структура: 78% азоту, 21% кисню, 1% вуглекислого газу. Зниження норми вмісту кисню, негативно впливає на розвиток кореневої системи рослини.

Інститут живлення рослин – Институт питания растений