На жаль, я не знаю такого господарства, яке б не відчуло, що називається, на «власній шкурі» наслідків посухи. Про те, що життя без води неможливе знає кожен школяр. І якщо в людському організмі частка води в межах 55-60 % є нормою, то для рослин групи мезофітів (усі сільськогосподарські та плодові культури, які вирощують в Україні в природних умовах) – 60 % вмісту води в клітинах є пороговим (тобто мінімальним) значенням, нижче якого рослина гине.

Вода для рослини є ВСЕ, і це не перебільшення. Вона одночасно є «диспетчером» і «транспортом», «клімат-контролем» і «сек’юриті», «хіміком» і «косметологом». Адже вода є джерелом живлення рослин, бере участь у всіх життєво важливих процесах обміну речовин, тому і її частка в рослині сягає 80-90%. Вона виконує цілий ряд важливих функцій, зокрема транспортування поживних речовин у всі частини рослинного організму (клітини, тканини, органи); терморегуляцію, яка запобігає руйнуванню тканин та білків; виступає джерелом водню, що необхідний для здійснення фотосинтетичних процесів. Надзвичайно важливий і той факт, що вода виконує функцію регулятора усіх фізіологічних функцій рослинного організму. Окрім цього, це ще й універсальний розчинник. А отже, усі речовини, що потрапляють до організму рослини разом із водою, після розчинення, не втрачають своїх корисних властивостей і не змінюють власний хімічний склад. ЇЇ транспортна функція зумовлюється високим поверхневим натягом, що є основою руху тканинних рідин в організмі рослини. Вода це своєрідний провідник, міст між рослиною і зовнішнім світом, в ній розчиняються мінеральні солі, що забезпечує їх безперервне постачання з ґрунту через коріння. Саме завдяки воді відбувається переміщення елементів мінерального живлення (ґрунтове живлення) та органічних сполук (фотосинтез).  Вона забезпечує підтримання усіх тканин рослинного організму у стані тургору (пружності, еластичності), що є надважливим моментом нормального його функціонування.вода для рослин

Дефіцит вологи часто, особливо враховуючи погодні умови останніх років, стає фактором, що лімітує врожайність. Якщо п’ять-сім років тому домінувала лише атмосферна (повітряна) посуха, то в останні два-три відчуваємо комбіновану, тобто додалася ще й ґрунтова. Недостатня кількість ґрунтової вологи призводить до утворення тріщин, і, як наслідок, пошкодження кореневої системи, втрати тургору і порушення фізіологічних реакцій. Водний дефіцит – прямий шлях до збільшення біосинтезу і виділення етилену (гормону старості). Через це ростові процеси пригнічуються, а репродуктивна фаза наступає раніше. В літературі зустрічаються дані, коли кількість члеників колоса озимої пшениці за низького водозабезпечення була втричі меншою проти ділянки з оптимальним  водозабезпеченням. Досить часто дефіцит вологи провокує переформатування біохімічних процесів, зокрема заміну процесів синтезу на процеси розпаду. Унаслідок розпаду білків у рослині збільшується вміст небілкового азоту, і при цьому накопичується аміак, який спричиняє отруєння клітин.

Нестача води негативно впливає і на такі базові фізіологічні процеси рослинного організму як фотосинтез та дихання. При тривалому зневодненні продихи закриваються і різко зменшується надходження , що позначається на фотосинтезі. Гідроліз крохмалю і збільшення кількості простих цукрів зумовлює підвищення інтенсивності дихальних процесів, однак енергетична цінність такого дихання знижується, оскільки енергія не трансформується у молекулах АТФ, а перетворюється у теплову і не просто втрачається, а навіть є шкідливою для рослин.

Проте найвідчутніше з усіх фізіологічних процесів за дефіциту вологи страждає ріст. На це є відразу декілька об’єктивних причин: гальмування процесів синтезу ДНК, неможливість збільшення вакуоль і, як наслідок, порушення фази поділу і розтягування клітин. В результаті клітини формуються дрібними, а значить дрібними є й окремі органи, і вся рослина загалом.

Варто відзначати, що протягом вегетації потреба рослин у воді не є сталою, вона змінюється. У кожного виду рослин існують критичні періоди, тобто періоди найбільшої чутливості до водозабезпечення. При виборі культур і особливо сортів (гібридів) рекомендуємо детальніше переглядати їх вимоги до вологи, а також звернути увагу на періоди інтенсивного водоспоживання.