«Інститут живлення рослин» продовжує серію матеріалів про критично важливі мікроелементи для росту та розвитку сільськогосподарських культур. У першій частині ми окреслили пріоритети для озимої пшениці. Тепер настала черга соняшнику.

Найбільш важливими мікроелементами для вирощування соняшнику вважаються: Магній (Mg), Сірка (S), Марганець (Mn) та Бор (B). Ознаки та причини дефіциту цих елементів окреслені у таблиці, так давайте поговоримо про їх функціональне призначення.

елементи на культурах - соняшник

Магній є досить важливим елементом у системі живлення соняшнику, адже він входить до складу хлорофілу, активно задіяний в обміні азоту та фосфору, приймає участь у синтезі білків. Аби повністю задовольнити потребу соняшнику у магнії його вносять у ґрунт в дозі 50-80 кг/га MgOабо ж проводять позакореневе підживлення.

Правильне живлення сіркою забезпечує набагато ефективніше поглинання азотних сполук культурою. Також сірка сприяє активізації ростових процесів, бере участь у синтезі амінокислот (зокрема цистіну та матіоніну). Багато в чому від повноти реалізації потреб рослини у сірці залежить врожайність соняшнику та вміст олій.

Марганець активізує ферментативні процес, відіграє важливу роль в азотному обміні, синтезі білків та фотосинтезі. Марганець має відчутний вплив на загальну врожайність культури. Зайвий раз про важливість цього елементу говорить той факт, що у вегетативній частині соняшнику саме марганець є найбільш накопичуваним мікроелементом. Найбільш гостро соняшник потребує марганцю у фазу 2-3 пар листків та фазу бутонізації. Оскільки марганцеві добрива при внесенні у ґрунт мають сумнівну ефективність, цей елемент краще постачати рослини у якості позакореневого підживлення.

Дуже важко переоцінити важливість бору для вирощування соняшнику. Бор забезпечує ріст та розвиток вегетативних органів та кореневої системи. Відіграє ключову роль у проростанні пилку та заплідненні квіток. Цей елемент відповідає і за транспорт вуглеводів, синтез нуклеїнової кислоти і метаболізм. У ґрунті переважна більшість бору переводить у важкодоступні форми, тому його також краще вносити як позакореневе підживлення.