Правильна сівозміна, з урахуванням сумісності культур, і дотриманням рекомендованих пауз при поверненні культури на те ж саме поле – ключовий елемент здорових посівів. Сівозміна дозволяє досягати високих врожаїв зернових культур при відчутному зменшенні затрат. Відбувається це завдяки максимально раціональному використання природного потенціалу ґрунту та навколишнього середовища.

Місце зернових у сівозміні багато в чому визначається їх власною врожайністю, та можливістю оптимального використання попередника для зменшення витрат на вирощування чи збільшення кількісних і якісних характеристик врожаю. Прямий вплив попередника на вирощування культури є багатофакторним комплексом, але ось його визначальні моменти:

  1. Рослинні залишки попередника
  2. Вплив попередника на структуру ґрунту
  3. Обсяги поглинання поживних речовин із ґрунту
  4. Терміни звільнення поля попередником
  5. Вплив попередника на уражуваність хворобами та шкідниками

У посушливих регіонах та в сухі роки надзвичайно важливо забезпечити рослину достатньої кількістю вологи, і культури, які самі поглинають багато вологи не можуть бути ефективним попередником озимих. Адже запасів вологи у ґрунті банально не вистачає для проростання насіння озимих зернових. Такі ситуації, на жаль, не рідкість і трапляються при вирощуванні озимих у посушливі роки після люцерни, кукурудзи на зерно чи цукрового буряку. У таких випадках озимі доводиться заміняти ярими культурами, а це, як ви розумієте, шалені економічні втрати. У посушливих регіонах України у сівозміну часто включають пари – ознаку екстенсивного господарювання. Оцінювати ефективністю парів як попередника, потрібно з урахуванням необхідності компенсувати прибутками витрати за два сезони вирощування. Доволі часто пари є не досить ефективним рішенням і робити їх повноцінною складовою сівозміни не є раціональним. Хоча в деяких умовах саме пари – єдиний вихід із ситуації.  

Врожайність озимої пшениці залежно від попередника

%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%86%d0%b5-%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%85-%d1%83-%d1%81%d1%96%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d1%96%d0%bd%d1%96-2

За матеріалами досліджень з книги Дітера Шпаара “Зернові культури”

Вплив попередника на структуру ґрунту (утворення грубих пор і надійної комкуватої структури ) тим краще, чим довше він своєю біомасою покриває поле і чим сильніше розвинута коренева система. Позитивний ефект відчутно зменшується при зборі врожаю важкою технікою і при наднормовому зволоженні ґрунту.

Терміни звільнення поля попередником мають колосальне значення, коли мова йде про місце зернових у сівозміні та ефективність їх вирощування. Якщо попередник не здатен вчасно звільнити поле та забезпечити можливість провести увесь необхідний комплекс заходів, щодо передпосівного обробітку ґрунту для озимих культур, – раціональність його вирощування стрімко наближається до нуля.

Бур’яни містять у собі ризик для наступної культури створити конкуруючу популяцію. Різноманітність бур’янів, які залежать від сівозміни досить широка. Великою проблемою, особливо на зернових посівах, може бути й  падалиця від культурного попередника. Так само й імовірність ураження посівів хворобами багато в чому залежить від попередника.    

Звичайно ж, на дію кожного окремого попередника впливає маса факторів, таких як ґрунт, кліматичні умови, вегетаційний період, кількість рослинних залишків, врожайність, комплекс технічних заходів, та багато іншого. Простіше кажучи, один і той самий попередник на двох різних полях може дати зовсім не однаковий результат. Але, тим не менше, є загальноприйняте правило: чим гірші умови вирощування (важчий клімат, менше вологи, слабша технологія), тим важливішого значення набуває саме попередник.

Інститут живлення рослин – Институт питания растений