Високу родючість ґрунту в Україні не відзначає хіба що лінивий, а наші чорноземи узагалі викликають заздрість усієї Європи. Але що ж воно таке та «родючість»? Як її виміряти, що вона у себе включає, та найголовніше, чи є шляхи її підвищення? Відповіді на ці та інші питання ви отримаєте ознайомившись із даним матеріалом.

Природна (натуральна) родючість ґрунту

Розпочнемо із теорії, родючість ґрунту – здатність його, у тій чи іншій мірі, реалізовувати потреби рослин у воді та елементах живлення, задовольняти вимоги кореневої системи щодо кількості повітря та тепла, необхідних для нормальної життєдіяльності. Результатом природних процесів розвитку ґрунтів є натуральна (природна) родючість. Вона цілком і повністю залежить від природо обумовлених якостей ґрунту, і визначається  сукупністю наступних груп факторів:

родючість ґрунту

1) Перша група – фізичні фактори. До них відносять механічний склад, структуру, шпаруватість, тепловий режим, показники мікро- та макроерозії.

2) Друга група – хімічні фактори. Це перш за все, рівень pH, рівень забезпеченості елементами живлення, зокрема мікроелементами, наявність та концентрація шкідливих елементів, обмінна і вбирна здатність.

3) Третя група – біологічні фактори. Наявність і видова різноманітність ґрунтових тварин, бактерій та грибів, гумус, утворення CO2.

4) Четверта група – водний режим і підґрунтя. Визначається показниками водо вбирання, водо провідності і вологоємності, рівнем ґрунтових вод, їх глибиною, шпаруватістю підґрунтя.

Саме сукупність усіх цих факторів та їх взаємодія і формують природну родючість ґрунту, яка у свою чергу, визначає ефективність застосування добрив, поживний режим, біологічну активність, кількісні та якісні показники врожайності.

Штучна родючість ґрунту

Така вже специфіка нашого життя, що всюди де є присутні природні показники, втручається і людина. Результатом багаторічного використання ґрунтів на власні потреби людством є штучна родючість ґрунту. Вона формується унаслідок усіх агротехнічних заходів та прийомів, що здійснює людина, рівня внесення добрив, виду вирощуваних рослин та багатьох інших чинників.

Строки сівби

Природна і штучна родючості дуже тісно пов’язані між собою, і здійснюють необоротний вплив одна на одну. Приведемо такий простий приклад, будемо впливати на ґрунт однаковим чином у різних територіальних зонах, вирощуватимемо ту саму культури, дотримуючись тієї ж технології, використовуючи ті ж добрива, результат буде неоднаковий. Чому? Причина дуже проста – природна родючість ґрунтів. Доступність і рівень концентрації елементів живлення, водно-повітряний режим, кислотність – усе це зіграє першочергову роль.

Ефективна родючість ґрунту

Унаслідок, поєднання природної та штучної родючості ґрунтів у єдину систему можна говорити про ефективну родючість. Яка і є тим чинником, який багато в чому і вирішує долю врожаю. Якби здорово ви не формували технології та не підбирали композиції, якщо ви не врахуєте природну родючість – результат однозначно вас розчарує, те саме твердження справедливе і у зворотному напрямку. Зараз ми підійшли до, напевно, головної тези усього матеріалу – у разі правильного використання ґрунти не лише здатні зберігати поточний рівень родючості, а й покращувати його.

Отже, при формуванні технології звертайте увагу на геть усі зовнішні фактори, серед яких ґрунт, однозначно, є системо утворюючим.

Інститут живлення рослин – Институт питания растений