Досить значна кількість орних земель (8 млн. га) і природних угідь (3 млн. га) в Україні характеризуються підвищеною кислотністю ґрунтів і потребують вапнування. Роль вапнування кислих ґрунтів краще усього вивчати через призму впливів підвищеної кислотності на ріст та розвиток сільськогосподарських культур.  

Окрім власне прямої негативної дії іонів водню на рослини, вони також корегують природні властивості та характеристики ґрунту, вносять зміни у процес життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів. Кислотність ґрунту також сприяє пригніченню поглинання рослинами багатьох поживних речовин. Дестабілізуються ферментивні процеси, порушується білковий та вуглеводний обмін, синтез хлорофілу. Зазнає значних змін реакція ґрунтового середовища, і дещо меншою мірою, реакція клітинного соку.

Понаднормова кислотність ґрунту пригнічує ріст коренів, наносить відчутної шкоди фізико-хімічним властивостям плазми клітин коренів, їх поглинальній здатності поживних речовин. Найбільш гостро проблема підвищеної кислотності постає у перший період росту рослин.

Менш явний, але також відчутний вплив кислотності ґрунтів відчувається і у його основних властивостях. Водень витісняє калій з гумусу, що призводить до підвищення його дисперсності і рухомості, а це у свою чергу, передумови до поганої структури, низької ємності поглинання і буферності.

Читайте про важливість кальцію та магнію у системі живлення рослин.

Вапнування кислих ґрунтів підвищує його насиченість основами і створює оптимальні умови для росту і розвитку рослин. Вапно варто вносити з таким планом, аби максимальна його дія припала на культури чутливі до кислої реакції. Зазвичай, оптимальна нейтралізуюча дія вапна спостерігається на другий, рідше на третій, рік після внесення. Звичайно ж, питання вапнування, його норм, термінів та способів проведення досить важко розкрити у невеликому матеріалі, адже на ці теми світила української аграрної науки пишуть цілі книжки. Одне можна сказати однозначно: без гармонійного включення вапнування у технологію вирощування сільськогосподарських культур на кислих ґрунтах, годі сподіватись на високі сталі врожаї.

Інститут живлення рослин – Институт питания растений