Для росту та розвитку зернових, як і для усіх інших типів культурних рослин, окрім власне фундаментальних потреб зовнішнього оточення (світла, тепла, води, повітряного живлення) необхідні і елементи мінерального живлення. Мінеральне живлення, а точніше його елементи, беруть участь у всіх етапах обміну речовин та утворення органічної маси, та врожаю.

Для отримання високих, а головне, стабільних врожаїв високої якості, системотворче значення має правильно сформована система удобрення. Для зернових культур надзвичайно важливо внесення правильної норми добрив в оптимальний час для забезпечення посівів тими, поживними речовинами, які необхідні на даному етапі росту і розвитку. Для аграріїв варто відразу усвідомити, що потреба рослин у поживних речовинах та потреба у добривах – два різних питання. Якщо під першим мається на увазі та кількість макро- та мікроелементів, яка у певний період часу має бути доступна кореневій системі, то друге – кількість добрив, які здатні забезпечити бажані якісні та кількісні характеристики врожаю. Потреба в добривах поняття дещо ширше, адже окрім власне необхідної кількості поживних елементів, добрива повинні створити максимально ефективні умови їх засвоєння.

На вміст поживних речовин в зерні впливає різний рівень їх наявності у ґрунті. Важливим також є поняття виносу, тобто кількості поживних речовин, які рослина «забирає з собою із ґрунту». Не дивлячись на приблизно однаковий рівень виносу поживних речовин зерновими культурами, існують доволі суттєві відмінності у їхніх потребах. Головними факторами, які визначають потребу у поживних речовинах відносять: особливості будови кореневої системи, тривалість вегетаційного періоду, динаміку росту.

Детальніше про мінеральне живлення рослин.

Інститут живлення рослин – Институт питания растений