«Інститут живлення рослин» продовжує серію матеріалів про критично важливі мікроелементи для росту та розвитку сільськогосподарських культур. Раніше ми окреслили та охарактеризували мікроелементи, що відіграють ключову роль у вирощуванні озимої пшениці (Частина 1), соняшнику (частина 2) та кукурудзи (частина 3). Тепер настала черга звернути увагу на сою.

Ключове значення при вирощуванні сої має забезпечення у повній мірі потреби у наступних мікроелементах: Магній (Mg), Цинк (Zn), Марганець (Mn), Бор (В), Молібден (Мо) та Залізо (Fe). Вашій увазі уже традиційно представлена схема ознак дефіциту кожного з цих елементів живлення, а також причин та передумов, що спричиняють дефіцит. Ми ж перейдемо до ролі кожного з них безпосередньо при вирощуванні сої.

елементи на культурах - соя

Бор забезпечує правильний та ефективний ріст твірних тканин, бере участь у поділі клітин. Впливає на формування пилку та запліднення квіток. Потребу у борі соя відчуває на протязі усього періоду вегетації. Особливо страждають при його нестачі точки росту молодих рослин. Бор сприяє більш ефективному засвоєнню азоту, що має чи не ключове значення для вирощування сої. Особливо активно бор застосовують на кислих і провапнованих ґрунтах.

Молібден є основним каталізатором росту, розвитку та роботи бульбочкових бактерій. Саме молібден забезпечує більшу частину діяльності рослини по біологічній фіксації азоту. Цей елемент сприяє розвитку кореневої системи. Правильне і оптимальне внесення молібдену може додати, як мінімум, 2-3 ц/га врожаю.

Магній приймає участь у синтезі АТФ – головного носія енергії у рослинах. Також він виконує важливі функції у процесі фотосинтезу , оскільки є складовою частиною хлорофілу. Має позитивний вплив на засвоєння фосфору. Магній сприяє підвищенню вмісту білків у бобах, та у цілому підвищує врожайність.

Марганець бере участь у процесі відновлення нітратів, фотосинтезі та синтезі білків. Забезпечує активізацію ферментативних процесів.

Залізо активно приймає участь у процесах обміну речовин, сприяє активізації дихальних процесів, впливає на утворення хлорофілу. Залізо є складовим елементом ферментів, що відповідають за окисно-відновні реакції.

Цинк забезпечує функціонування багатьох ферментних систем. Приймає участь у синтезі нуклеїнової кислоти та у метаболізмі гормону ауксину.